Welkom bij PISA

PISA wordt momenteel geactualiseerd. Als u een product mist, zoek dan de meest geschikte subgroepkaart en stuur een veiligheidsinformatieblad van het product op naar Volandis. Mocht u grenswaarden gebruiken, controleer of deze nog actueel zijn.

Gevaarlijke en schadelijke stoffen, daar heeft u dagelijks mee te maken. Hoe gaat u met dergelijke stoffen om, hoe voorkomt u blootstelling en hoe beperkt u gezondheidsklachten? Met PISA weet u exact welke maatregelen u moet nemen om gezondheidsrisico's te beperken. Ook voldoet u aan de wettelijke verplichting tot registratie en voorlichting.

PISA-kaarten

Van ieder product is in PISA een productkaart beschikbaar. Hierop is onder meer beschreven wie de leverancier is, wat de samenstelling is, waar het voor dient, wat de gezondheidsrisico's zijn en welke maatregelen er moeten worden genomen. De kaarten zijn een hulpmiddel om de verplichte voorlichting te verzorgen.